Hirdetmények, iratok
1 / 1
A Szerb Nemzeti Tanács által Újvidéken összehívott népgyűlés határozatai
A megszállás más területeinek történései hatással voltak a pécsi és baranyai eseményekre. November 25-én a Szerb Nemzeti Tanács által Újvidéken összehívott, Baranya, Bácska és a Bánát lakosságának akaratát kifejezni hivatott népgyűlés kimondta, hogy e területeket államjogi, politikai és gazdasági tekintetben Magyarországtól elszakítottnak nyilvánítja. Kinyilatkoztatta továbbá a megszállt területek csatlakozását a Szerb Királysághoz, és felkérte annak kormányát, hogy a béketárgyalásokon képviselje érdekeiket. A Vajdaság néven egyesített terület igazgatására megalakult a Narodna Uprava (Nemzeti Igazgatóság), amelynek hatásköre kiterjedt az említett területek demarkációs vonal által kijelölt részeire. E határozatok természetesen nem feleltek meg a belgrádi konvenciónak.
1918. november 25.
MNL-BaML–IV. 410. a. Baranya vármegye alispánjának iratai. Elnöki iratok. 84/1919.
KAPCSOLAT
Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
 • (MNL-BaML)
 • 7621 Pécs, Király u. 11.
 • 7601 Pécs, Pf. 392
 • +36 72/518-680
 • baml@mnl.gov.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • (CSGYK)
 • 7622 Pécs, Unversitas u. 2/A
 • +36 72/501-960
 • info@csgyk.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • (JPM)
 • 7621 Pécs, Káptalan u. 5.
 • +36 72/514-040, 514-041
 • jpm@jpm.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • Vértesi Lázár
 • vertesi.lazar@mnl.gov.hu