100 ÉVE ÉRT VÉGET A SZERB MEGSZÁLLÁS PÉCSETT

Az 1918. november 13-i belgrádi fegyverszüneti megállapodás értelmében az első világháborúban a vesztesek oldalán harcoló Magyarország déli területe a Barcs–Szigetvár–Pécs–Baja–Kisszállás vonalig ideiglenesen az antant hatalmakat képviselő szerbek megszállása alá került, így Baranya nagy részét szerb katonák által ellenőrzött demarkációs vonal választotta el Magyarországtól. A közel három évig tartó elszakítottságnak a trianoni békeszerződés vetett véget, amelynek értelmében a szerbeknek egy éven belül ki kellett vonulniuk a megszállt területről. Száz évvel ezelőtt, 1921. augusztus 22-én Pécs lakosságának óriási lelkesedésével övezve a Magyar Nemzeti Hadsereg csapatai visszavették a várost.

E centenárium alkalmából indítjuk folyamatosan bővülő honlapunkat, amely Pécs megszállás alatti eseményeit követi nyomon három közgyűjtemény – a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, a Janus Pannonius Múzeum, valamint a Csorba Győző Könyvtár – forrásanyagának felhasználásával.

IDŐVONAL
BIBLIOGRÁFIA

Azok számára, akik a szerb megszállás közel három éves időszakával behatóbban szeretnének foglalkozni, összegyűjtöttük a témában az elmúlt közel száz évben született szakirodalmat, a nyomtatásban megjelent visszaemlékezéseket és történeti tárgyú írásokat. A mellékelt listát a kutatás előrehaladtával folyamatosan bővítjük.

KAPCSOLAT
Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
 • (MNL-BaML)
 • 7621 Pécs, Király u. 11.
 • 7601 Pécs, Pf. 392
 • +36 72/518-680
 • baml@mnl.gov.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • (CSGYK)
 • 7622 Pécs, Unversitas u. 2/A
 • +36 72/501-960
 • info@csgyk.hu
Janus Pannonius Múzeum
 • (JPM)
 • 7621 Pécs, Káptalan u. 5.
 • +36 72/514-040, 514-041
 • jpm@jpm.hu
Szakmai kapcsolattartó
 • Vértesi Lázár
 • vertesi.lazar@mnl.gov.hu