Hirdetmények, iratok
1 / 2
Tiltakozás az annexiós törekvések ellen
A november 25-én Újvidéken megfogalmazott határozatok megdöbbenést váltottak ki Pécsett és Baranyában. További aggodalomra adott okot, hogy a Nemzeti Igazgatóság tartományi kormányként igyekezett csatlakozni a december 1-jén létrejött délszláv államközösséghez, a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz. A Pécsi Nemzeti Tanács kezdeményezésére válaszlépés megfogalmazását határozták el. Közös értekezletre hívták meg a városi hatóságokat, vallási felekezeteket és társadalmi szervezeteket, ahol Hajdu Gyula előterjesztésére tiltakozó nyilatkozatot, úgynevezett néphatározatot fogadtak el. Pécs város törvényhatósági bizottsága december 3-án rendkívüli közgyűlést tartott, ahol a polgármester előterjesztette a nemzeti tanács által megszövegezett „ellenproklamációt”. A közgyűlés – amelyen Hajdu Gyula is hosszasan felszólalt – egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. A széles tömegek óhaját kifejező Néphatározatot tehát magáénak érezte a város közgyűlése, a politikai pártok, a vallási felekezetek és a társadalmi egyesületek is. A dokumentumon 55 szervezet aláírása szerepel.
1918. december 3.
MNL BaML IV. 1401. b. Pécs város főispánjának általános iratai. 1046/1918.
KAPCSOLAT
Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
 • (MNL-BaML)
 • 7621 Pécs, Király u. 11.
 • 7601 Pécs, Pf. 392
 • +36 72/518-680
 • baml@mnl.gov.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • (CSGYK)
 • 7622 Pécs, Unversitas u. 2/A
 • +36 72/501-960
 • info@csgyk.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • (JPM)
 • 7621 Pécs, Káptalan u. 5.
 • +36 72/514-040, 514-041
 • jpm@jpm.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • Vértesi Lázár
 • vertesi.lazar@mnl.gov.hu