Hirdetmények, iratok
1 / 1
Oberhammer Antal főispán eltávolítása
Vladislav Pandurović beiktatásának másnapján, 1919. január 28-án kívánta átvenni Oberhammer Antaltól a városi főispáni hivatalt, de a főispáni teendők ellátásával megbízott kormánybiztos ezt megtagadta, hivatkozva a magyar népkormány által történt kinevezésére. Emellett tiltakozott a fegyverszüneti feltételek megsértése miatt is. Miután további felszólításra sem adta át a hivatalt, Pandurović karhatalom segítségével távolíttatta el. A történtekről Oberhammer Antal jegyzőkönyvet vett fel, melynek tényszerűségét Nendtvich Andor polgármester igazolta.
1919. január 28.
MNL-BaML–IV. 1401. a. Pécs város főispánjának bizalmas iratai. 4/1919.
KAPCSOLAT
Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
 • (MNL-BaML)
 • 7621 Pécs, Király u. 11.
 • 7601 Pécs, Pf. 392
 • +36 72/518-680
 • baml@mnl.gov.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • (CSGYK)
 • 7622 Pécs, Unversitas u. 2/A
 • +36 72/501-960
 • info@csgyk.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • (JPM)
 • 7621 Pécs, Káptalan u. 5.
 • +36 72/514-040, 514-041
 • jpm@jpm.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • Vértesi Lázár
 • vertesi.lazar@mnl.gov.hu