Fotók
1 / 1
Szerb zászló a vármegyeházán
Hivatalának átvétele után Pandurović hozzálátott a közigazgatás átszervezéséhez. Mivel nem tették le az esküt, a vármegye központjában működő megyei tisztségviselőket és a járási főszolgabírókat állásukból elbocsátotta, és ideiglenesen új hivatalnokokat nevezett ki. Az alispán Svetislav Rajić lett. Rendeletet adott ki, ami szerint Baranya, Somogy és Tolna vármegyék megszállt részei Baranya vármegye néven közigazgatásilag egységes területet képeznek.
1919. január 28.
JPM–HTO HT.737.
KAPCSOLAT
Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára
 • (MNL-BaML)
 • 7621 Pécs, Király u. 11.
 • 7601 Pécs, Pf. 392
 • +36 72/518-680
 • baml@mnl.gov.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • (CSGYK)
 • 7622 Pécs, Unversitas u. 2/A
 • +36 72/501-960
 • info@csgyk.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • (JPM)
 • 7621 Pécs, Káptalan u. 5.
 • +36 72/514-040, 514-041
 • jpm@jpm.hu
Csorba Győző Könyvtár
 • Vértesi Lázár
 • vertesi.lazar@mnl.gov.hu